• Andrejs,
  • Andrievs,
  • Andris
RUS
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente
Reklama.lv
RUS


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Facebook Facebook

bb.lv ir ziņu portāls latviešu un krievu valodā. Mēs prezentējam aktuālāko dienaskārtību, tai skaitā ziņas un komentārus par notikumiem Latvijā, Baltijā un pasaulē.

Portālā bb.lv operatīvi tiek atspoguļotas izmaiņas Latvijas sabiedriskajā dzīvē, politikā un ekonomikā. Liela uzmanība tiek veltīta arī kultūrai, sportam un atpūtai.

Balstoties uz objektīviem un pārbaudītiem datiem, tiek atspoguļota situācijas attīstīšanās saistībā ar COVID-19 pandēmiju un vakcināciju.

Informatīvajā telpā portāls bb.lv izceļas ar ekskluzīvu materiālu lielo daudzumu, ko sagatavo pazīstami Latvijas žurnālisti, kā arī speciālkorespondenti ES dalībvalstīs, ASV, KF un citās pasaules valstīs.

bb.lv misija ir arvien lielāka lasītāju informētība par notikumiem, kas var ietekmēt viņu dzīvi. Palieciet kopā ar mums, lai nepaliktu vientulībā!