• Klaudijs,
  • Sabīne,
  • Sarma
RUS
Meklēšana MeklēšanaRSSFacebookZiņu lente
Reklama.lv
RUS


Laika ziņas
Видео Video Reklama.lv Reklama.lv Facebook Facebook

Konfidencialitātes politika

SIA ”MEDIA NAMS VESTI”, turpmāk izdevniecība aicina iepazīties ar mūsu privātuma politiku, lai saprastu, kā un kāpēc mēs iegūstam un izmantojam jūsu datus. 
Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar kārtību, kas ir noteikta 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti  un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk tekstā – Regulā)
  
Kādos gadījumos mēs apstrādājam  jūsu personas datus?
Mēs vēlamies jūs informēt par mūsu pakalpojumiem un īpašajiem piedāvājumiem, taču darīsim to tikai tad, ja esat piekritis saņemt šādu informāciju. Jūsu personas datus izmanto arī tad, ja abonējat mūsu izdevumus. Šī datu apstrāde tiek veikta leģitīmās interesēs, lai nodrošinātu jūsu pasūtījuma izpildi Šie dati var tikt izmantoti arī marketinga nolūkos. Visa jūsu sniegtā informācija ir konfidenciāla. Mēs izmantojam jūsu personas datus tikai šajā politikā norādītajiem mērķiem.

Kādus personas datus mēs apstrādājam? 
Mēs varam saglabāt šādus datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu, maksājuma veikšanu, piegādes adresi, pakalpojumu iegādes vēsturi, finanšu informāciju, tostarp jūsu maksājuma informāciju, ko sniedzat telefoniski, elektroniski vai, aizpildot veidlapas mūsu tīmekļa vietnē, kā arī jebkuru citu jūsu sniegto informāciju. 

Kādi personas dati tiek nodoti trešajām personām? 
Mums rūp jūsu privātums, tāpēc jūsu personas dati nekādā gadījumā netiks izpausti vai pārdoti trešajām personām mērķiem, kas nav minēti šajā politikā. Jūsu personas dati var tikt nodoti uzticamiem servisa partneriem, kas sniedz konkrētus pakalpojumus: finanšu, reklāmas, maksājumu, piegādes vai citus pakalpojumus izdevniecībā vai ārpus tās.  
Lai novērstu krāpšanas vai citu noziedzīgu darbību risku un pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza, mēs varam to nodot valsts organizācijām, kas nodarbojas ar krāpšanas un noziedzības apkarošanu. Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošajām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību. Jūsu personas dati tiek aizsargāti arī tad, ja tos nodod ārpus izdevniecības. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai mūsu uzticamie partneri arī droši uzglabātu jūsu personas datus.  
Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Kā tiek izmantoti jūsu personas datus? 
Jūsu personas datus izmanto preses piegādāšanai, mārketinga nolūkos un pārlūkošanas pieredzes uzlabošanai. Mēs varam izmantot iegūto informāciju šādos nolūkos:
·    izpildītu jūsu pasūtījumus;
·    analizēt tīmekļa vietnes pārlūkošanas paradumus. Tas ļauj mums uzlabot un tieši jums pielāgot pārlūkošanas iespējas, kā arī piedāvāt jums aktuālus reklāmas materiālus;
·    Dati var tikt izmantoti arī statistikas iegūšanai un analīzei, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus, preces un tīmekļa vietni;
·    sazināties ar jums, lai noskaidrotu jūsu līdzšinējo pieredzi sadarbībā ar mums un lai uzzinātu, ko mēs darām pareizi un ko vajadzētu uzlabot;
·    atbildēt uz atsauksmēm un jautājumiem, ko mums uzdevāt kādā no sociālajiem portāliem;
·    uzlabot tīmekļa vietnes darbību un pārlūkošanas pieredzi un pārliecināties, vai tās saturs ir drošs un ērti lietojams gan datorā, gan mobilajās ierīcēs.

 Kur tiek uzglabāti jūsu personas dati? 
Jūsu personas dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, izmantošanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu. Lai to nodrošinātu, tiek izmantotas dažādas mūsdienu tehnoloģijas un drošības programmas vairākos līmeņos. Mēs apņemamies veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai jūsu dati būtu konfidenciāli un droši uzglabāti.  

Trešo pušu tīmekļa vietnes 
Mūsu tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz trešo personu tīmekļa vietnēm. Katrai tīmekļa vietnei ir atsevišķa privātuma politika. Ja apmeklējat šādas tīmekļa vietnes, mēs iesakām pirms jebkādas informācijas sniegšanas vispirms iepazīstieties ar to privātuma politiku. Mēs neuzņemamies atbildību par citu tīmekļa vietņu politiku.  

Personas datu labošana vai dzēšana? 
Nepieciešamības gadījumā jums ir tiesības jebkurā laikā mainīt, papildināt vai dzēst savus datus. Ja vairs nevēlaties, lai sūtām informāciju par saviem piedāvājumiem un pakalpojumiem, jūs varat atteikties no turpmākas ziņojumu saņemšanas izmantojot e-pastu redakcija@bb.lv, vai pa telefonu 67088707. Ja jūsu dati tiek izmantoti pamatojoties uz leģitīmām interesēm, jums jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret šo datu apstrādi, taču atsevišķos gadījumos tas var nozīmēt, ka pakalpojums jums vairs nebūs pieejams. 
 Ja ir radušies kādi jautājumi par jūsu personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar mums izmantojot e-pastu redakcija@bb.lv vai mūsu personas datu aizsardzības speciālistu dpo@bb.lv.  
Ja jūs neesat apmierināti ar mūsu piedāvātajiem risinājumiem vai mēs, jūsuprāt, neveicam nepieciešamās darbības, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija (www.dvi.gov.lv). 

01.02.2019